Info heupprothese

Het heupgewricht is een kogelgewricht dat bestaat uit de heupkop, die bolvormig is en de heupkom, die een komvormig gewrichtsvlak heeft, in het bekken.


De kop en de kom passen precies in elkaar en kunnen naar alle kanten draaien. De gewrichtsvlakken zijn bekleed met een laag kraakbeen, met tussen de gewrichtsvlakken een soort smeervloeistof. Het kraakbeen is elastisch en kan schokken en stoten opvangen.

De kop en de kom worden bij elkaar gehouden door een kapsel, een kraakbeenring (labrum) en door spieren. De heup kan door deze bouw goed bewegen, is stabiel en kan goed belast worden.
Er bestaan verschillende soorten gewrichten en één daarvan is het kogelgewricht. Bij een kogelgewricht heeft het ene gewrichtsvlak de vorm van een kom en het andere de vorm van een kop. De gewrichtskop en de gewrichtskom passen precies in elkaar en kunnen naar alle kanten bewegen.

Het heupgewricht is een kogelgewricht. Het verbindt het bekken met het dijbeen (= bovenbeen). De kop van het heupgewricht bevindt zich in het bovenste gedeelte van het dijbeen. De gewrichtskom bevindt zich in het bekken. Door het heupgewricht kan het been met behulp van spieren in alle richtingen worden bewogen.


Gezond linker heupgewricht dat vanwege het gezonde kraakbeen een goede pasvorm en goede (glij)functie heeft

Hoe ontstaat een versleten heup?

Slijtage is een veel voorkomende aandoening bij gewrichten. Bij gewrichtsslijtage (artrose) wordt het gladde kraakbeenoppervlak van het gewricht aangetast.


De kraakbeenlaag kan uiteindelijk zo beschadigd zijn, of zelfs verdwijnen, waardoor de gewrichtsvlakken niet soepel langs elkaar kunnen glijden. De bewegingen lopen moeilijker en het gewricht gaat pijn, vooral bij het belasten. Het heupgewricht kan het lichaamsgewicht steeds slechter te dragen tijdens inspanningen, zoals lopen en opstaan.

Slijtage door ontstekingen of een ongeval

Niet alleen door gewrichtsslijtage kan de heup ernstig worden aangetast. Ook een gewrichtsontsteking, een of een ongeval kan schade van het gewricht veroorzaken. Er zijn verschillende factoren die slijtage van het heupgewricht kunnen veroorzaken, zoals kraakbeen- en stofwisselingsziekten en kraakbeenbeschadiging door een breuk.


Het kraakbeen van de heupkop is deels aangetast door slijtage. Hierdoor kunnen de gewrichtsvlakken niet soepel langs elkaar glijden

Er zijn veel soorten heupprotheses maar over het algemeen zijn ze in te delen in protheses die worden vastgezet in het bot met zogeheten botcement of protheses die klemvast in het bot worden geslagen.


Men spreekt ook wel van gecementeerde en ongecementeerde heupprotheses. De leeftijd van de patiënt en de kwaliteit van het bot zijn bepalend voor de keus die de orthopedisch chirurg maakt uit de verschillende types protheses.

Jong en oud

Globaal kan gesteld worden dat bij de jongere patiënten een ongecementeerde prothese en bij de oudere patiënten een gecementeerde prothese wordt geplaatst.

Volledig belasten na operatie

Beide heupprothesen kunnen na de operatie volledig belast worden. Uw specialist bespreekt met u welke prothese bij u wordt geplaatst.


Ongecementeerde heupprothese

Vraag meer informatie aan

Voordat u zich aan de heup laat opereren, moet u goed weten waarom een operatie nodig is, wat de operatie inhoudt en hoe het herstel na de operatie zal verlopen.