Klachten en incidenten

Wij willen onze zorg voortdurend verbeteren. U kunt ons daarbij helpen.
We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij de Orthoparc.

Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten dragen bij aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij de Orthoparc als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren. U kunt u klacht zowel mondeling en schriftelijk indienen.

Mondeling

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreek dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Schriftelijk

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt zich dan per mail of telefonisch richten tot de klachtenfunctionaris van de Orthoparc. Na het ontvangen van de klacht zal zo spoedig contact met u worden opgenomen.

E-mailadres klachtenfunctionaris: kwaliteit@orthoparc.nl

Geschillencommissie

Orthoparc is lid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en voldoet aan de keurmerkeisen zoals die door ZKN zijn opgesteld. ZKN heeft zich aangesloten bij een geschillencommissie, waar de leden van ZKN automatisch aan zijn verbonden. Meer informatie vindt u op www.zkn.nl, onder ZKN-keurmerk.

Opmerkingen of verbeterpunten

Het spreekt vanzelf dat we graag uw suggesties horen om onze dienstverlening en de gang van zaken binnen onze kliniek te verbeteren. U kunt uw tips en ideeën bij ons kwijt via uw (behandelaar) specialist, verpleging, therapeut) en aan de medewerkers van de balie. Als u uw stem laat horen, kunnen wij onze werkwijze beter afstemmen op uw wensen.

 

Contact