Kwaliteit en veiligheid

Wat doen wij om uw veiligheid te garanderen?

De Manager OK, Kwaliteit en medische zaken is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid binnen Orthoparc. Zij ziet er op toe dat bestaand en nieuw medisch beleid wordt geïmplementeerd en uitgevoerd volgens protocollen en werkinstructies. Daarnaast zorgt zij ervoor dat alle wet- en regelgeving rondom kwaliteit en veiligheid, welke van toepassing is voor Orthoparc, geïmplementeerd wordt.
Bij Orthoparc hebben wij alle handelingen die wij uitvoeren beschreven in protocollen en werkinstructies en vastgelegd in een kwaliteitssysteem. Ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS) draait volledig om veilig werken;  incidenten, klachten, verbetervoorstellen en risico’s worden in dit systeem gemeld en geanalyseerd waarna  de verbeteringen die hieruit voortvloeien worden geïmplementeerd.

U kunt deze maatregelen o.a. terugvinden in de volgende werkwijzen:

  • Aandacht voor medicatie: wij vragen u altijd naar uw medicijngegevens.
  • Wij vragen u altijd een toestemmingsformulier in te vullen voor een behandeling, zodat wij zeker weten dat u alle informatie ontvangen en gelezen heeft.
  • Alle werkprocessen zijn vastgelegd in protocollen en instructies.
  • Wij registreren complicaties en infecties.
  • Wij kijken structureel naar incidenten en klachten. Er is een intern systeem waarmee klachten en incidenten worden gemeld en geanalyseerd.
  • Medewerkers worden gestimuleerd om (bijna) incidenten te melden, deze meldingen vormen informatie om processen continu te verbeteren. Wij leren van een vergissing en nemen direct maatregelen om te voorkomen dat fouten nog eens gemaakt worden.
  • Er worden zowel interne als externe audits (controles) uitgevoerd op onze werkprocessen.
  • Wij bewaken en beheren onze (medische) apparatuur streng door middel van periodiek onderhoud en validatie.
  • Wij hebben enkel professioneel opgeleid paramedisch personeel en BIG geregistreerde artsen in dienst.

Kwaliteit operatiekamers

Onze operatiekamers voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op elk denkbaar gebied. De operatiekamers voldoen aan de nieuwste WIP richtlijnen voor implantatiechirurgie. Dat betekent dat we een operatiekamer Klasse 1 en prestatieniveau 1 hebben, dit zegt iets over de mate waarin de luchtbehandeling van de operatiekamers beheerst wordt.