Vergoeding en verwijzing

Vergoeding

Uw behandeling bij de klinieken van Orthoparc valt onder verzekerde zorg. U zult echter wel aanspraak maken op uw eigen risico en een eventueel verhoogd vrijwillig eigen risico. Onze medewerkers zullen u precies vertellen hoe dit werkt. Neem gerust contact op.

Verwijzing

Alle patiënten die Orthoparc bezoeken, dienen een geldige verwijsbrief te hebben. Dit geldt wanneer u verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zonder geldige verwijsbrief kan uw eerste afspraak niet doorgaan, uw zorgverzekeraar laat dit niet toe. Geldige verwijzers zijn: uw huisarts, een arbo-arts of medisch specialist.