Wachttijden

Bij  Orthoparc kan uw afspraak voor een eerste polibezoek vaak al binnen één week plaatsvinden.  Indien een ingreep volgt kan deze binnen enkele weken uitgevoerd worden, dit alles in nauw overleg met uw behandelend specialist.