Drs. Maarten Kroon

Drs. Maarten Kroon

Drs. Maarten Kroon is orthopedisch chirurg sinds 2010. Het belangrijkste deel van zijn opleiding vond plaats in het HAGA ziekenhuis en het Leids Universitair Medisch centrum. Sinds 2010 werkt hij in het Alrijne ziekenhuis in Leiden en Leiderdorp en sinds 2015 is hij ook verbonden aan de Eisenhouwer kliniek te Den Haag.

De voorste benadering
Maarten Kroon is een van de eerste orthopedisch chirurgen die zich tijdens zijn opleiding al heeft kunnen bekwamen in het uitvoeren van de totale heup vervanging via de voorste benadering. Na zijn opleiding heeft hij zich hier steeds meer op toegelegd. Vanwege het succes van deze techniek voert hij deze operatie jaarlijks meer dan 250 keer uit. Sinds 2014 leert Maarten Kroon deze techniek ook aan orthopedisch chirurgen die hiermee willen starten.

Dedicated team
Bij een behandeling als het vervangen van het heupgewricht moet je nog meer dan anders streven naar perfectie. De voorste benadering is bij uitstek geschikt voor het bereiken van het best mogelijke resultaat. Maar er is meer voor nodig om zo veel mogelijk plezier te hebben van je nieuwe heup. Bij Orthoparc maakt dat werken met het best gekwalificeerde personeel en de beste spullen, waarbij door de ruime ervaring het hele operatieproces nog gestroomlijnder verloopt. Hierdoor wordt er een nog beter resultaat bereikt op een veiligere manier – waarbij de patiënt direct gemobiliseerd kan worden – hetgeen bijdraagt aan een sneller herstel.